Człowiek to nie tylko ciało, ale emocje, stan zdrowia, przebyte urazy.  Dlatego trening musi być „szyty na miarę”

Człowiek to nie tylko ciało, ale emocje, stan zdrowia, przebyte urazy. Dlatego trening musi być „szyty na miarę”

Człowiek to nie tylko ciało, ale emocje, stan zdrowia, przebyte urazy. Dlatego trening musi być „szyty na miarę”

Marta Szczecina-Nowosad

Marta Szczecina-Nowosad

Człowiek to nie tylko ciało, ale emocje, stan zdrowia, przebyte urazy.
Dlatego trening musi
być „szyty na miarę”

Marta Szczecina-Nowosad

Człowiek to nie tylko ciało, ale emocje, stan zdrowia, przebyte urazy.  Dlatego trening musi być „szyty na miarę”

Człowiek to nie tylko ciało, ale emocje, stan zdrowia, przebyte urazy. Dlatego trening musi być „szyty na miarę”

Człowiek to nie tylko ciało, ale emocje, stan zdrowia, przebyte urazy. Dlatego trening musi być „szyty na miarę”

Marta Szczecina-Nowosad

Marta Szczecina-Nowosad

Marta Szczecina-Nowosad

Człowiek to nie tylko ciało, ale emocje, stan zdrowia, przebyte urazy.  Dlatego trening musi być „szyty na miarę”

Człowiek to nie tylko ciało, ale emocje, stan zdrowia, przebyte urazy. Dlatego trening musi być „szyty na miarę”

Człowiek to nie tylko ciało, ale emocje, stan zdrowia, przebyte urazy. Dlatego trening musi być „szyty na miarę”

Człowiek to nie tylko ciało, ale emocje, stan zdrowia, przebyte urazy. Dlatego trening musi być „szyty na miarę”

Człowiek to nie tylko ciało, ale emocje, stan zdrowia, przebyte urazy. Dlatego trening musi być „szyty na miarę”

Marta Szczecina-Nowosad

Marta Szczecina-Nowosad

Marta Szczecina-Nowosad

MOJA METODA

Najczęściej prowadzę szeroko rozumiane zajęcia body&mind o charakterze prozdrowotnym,
głównie z wykorzystaniem metody Pilates. Ważne jest znalezienie równowagi pomiędzy wysiłkiem, a relaksacją. Dlatego zwracam uwagę na szczegóły i uczę świadomego ruchu.

AKTUALNOŚCI

MOJA METODA

Najczęściej prowadzę szeroko rozumiane zajęcia body&mind o charakterze prozdrowotnym, głównie z wykorzystaniem metody Pilates. Ważne jest znalezienie równowagi pomiędzy wysiłkiem, a relaksacją. Dlatego zwracam uwagę na szczegóły i uczę świadomego ruchu.

AKTUALNOŚCI

MOJA METODA

Najczęściej prowadzę szeroko rozumiane zajęcia body&mind o charakterze prozdrowotnym, głównie z wykorzystaniem metody Pilates. Ważne jest znalezienie równowagi pomiędzy wysiłkiem, a relaksacją. Dlatego zwracam uwagę na szczegóły i uczę świadomego ruchu.

AKTUALNOŚCI

Logo Świadomy Ruch

MOJA METODA

Najczęściej prowadzę szeroko rozumiane zajęcia body&mind o charakterze prozdrowotnym,
głównie z wykorzystaniem metody Pilates. Ważne jest znalezienie równowagi pomiędzy wysiłkiem, a relaksacją. Dlatego zwracam uwagę na szczegóły i uczę świadomego ruchu.

AKTUALNOŚCI

MOJA METODA

Najczęściej prowadzę szeroko rozumiane zajęcia body&mind o charakterze prozdrowotnym, głównie z wykorzystaniem metody Pilates. Ważne jest znalezienie równowagi pomiędzy wysiłkiem, a relaksacją. Dlatego zwracam uwagę na szczegóły i uczę świadomego ruchu.

AKTUALNOŚCI

MOJA METODA

Najczęściej prowadzę szeroko rozumiane zajęcia body&mind o charakterze prozdrowotnym, głównie z wykorzystaniem metody Pilates. Ważne jest znalezienie równowagi pomiędzy wysiłkiem, a relaksacją. Dlatego zwracam uwagę na szczegóły i uczę świadomego ruchu.

AKTUALNOŚCI